நின்மாலியம் – 9


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
முப்புரங்களை அழித்தோனே! கழிந்த பிறவிகளில் உன்னை வழிபடாத புன்மையை உடையேன்; அதனை இந்தப் பிறவியிலே செய்த பாவத்தாலே அறிந்தேன். ஆயினும் இப்பிறப்பில் உன்னருளைப் பெற்றுச் சீவன் முத்தன் ஆயினேன். எனவெ, எனக்கு இனிப் பிறவியில்லை. கடந்த பிறவியில் உன்னைப் போற்றாத அபராதமும் இனிப் பிறவியின்மையால் உன்னைப் போற்றும் வாய்ப்பின்மையாகிய அபராதமும் ஆகிய இரண்டனையும் பொறுத்தருள்க, தேவ தேவனே!

Advertisements

நின்மாலியம் – 8


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி
பவமாகிய பிறப்பை அளித்தலினால் அவன் பவன். ‘நமோ
பவாய ச’ என்கின்றது ஸ்ரீருத்ரம். உலகின் உற்பத்திக்குக் காரணமாக உள்ளவருக்கு வணக்கம்
என்பது பொருள். சிவம் சம்பு பட்சத்தில் பவனாக (பிரமனாக)ப் பிரபஞ்சத்தைப் படைக்கின்றான்.
இச்செயலைச் செய்யும்போது இராசத குணம் சேர்ந்தவனாக இருக்கின்றான். செயல் படுதலாகிய தொழிலுக்குரிய
குணம் இராசதம்.படைத்த பிரபஞ்சத்தைத் துடைக்கும்போது (ஒடுக்கும்போது)
தாமதகுணமுடைய அரனாக, உருத்திரனாக உள்ளான். ‘ருத்ராய ச’ என்கிறது, ஸ்ரீ ருத்ரம். உலகை
அழவைக்கும் துன்பத்தைப் போக்குபவர் என்பது இதன் பொருள். உயிர்களின் வினையை அரித்தொழிப்பதனால்
அவன் அரன் எனப்படுகின்றான்.

நின்மாலியம் – 7


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
திருமாலின் வாழ்நாளீல் நூறு நான்முகன்கள் தோன்றி வாழ்ந்து மறைவர். நூறாவது நான்முகன் இறக்கும் காலத்தில் திருமாலும் இறப்பான். இறந்த தொன்னூற்றொன்பது நான்முகன்களின் தலையோடுகளையும், எலும்புகளையும், அவர்களுடைய நரம்புகளால் கட்டி மாலைகளாகத் தொடுத்து இறைவன் அணிவான். நூறாவது நான்முகன், அவனுடன் இறக்கும் திருமால் என்ற இருவரின் முழு எலும்புக் கூடுகளையும் இறைவன் தன்னிரு தோள்களிலும் விரும்பித் தாங்குவான்.

நின்மாலியம் – 6


முனைவர் முத்துக்குமாரசாமி
பல்லுயிர்களையும் படைக்கும் பிரமன். தன் மனத்தில் நினைத்த எல்லா அழகுகளும் வாய்ந்த திலோத்தமை என்னும் பெண்ணைப் படைத்தான். அவனால் படைக்கப் பட்டதனால் அப்பெண் அவனுக்கு மகளாவாள். அவளுடைய அழகில் மயங்கிய பிரமதேவன் அவளைக் கூட விரும்பினான். அவனுக்கு அஞ்சிய அத்திலோத்தமை பெண்மான் வடிவுகொண்டு தப்பி விரைந்தோடினாள். பிரமன் அவளைப் பற்றக் கலைமான் வடிவுகொண்டு தொடர்ந்தோடினான்.

நின்மாலியம் – 5


சிவபெருமான் தன்மேல் விஷ்ணுவுக்கு உள்ள மேலான அன்பை உலகுக்கு உணர்த்துவதற்காக, ஒருநாள் ஆயிரம் பூவில் ஒரு பூவினை மறைத்தார். ஒரு பூ குறைவதைக் கண்ட விஷ்ணு, தாமரைமலர் போன்ற தன் கண்ணினை எடுந்து இறைவன் திருவடிமேல் சாத்தினர். விஷ்ணுவின் பக்தியை மெச்சிய இறைவன், அவர் விரும்பியவாறு சக்கரம் ஈந்தனன்.

அரிசோனா தமிழ்ச்சங்கம்/தமிழ்ப்பள்ளி நடத்திய பக்த பிரகலாதன் நாடகம்


ஒரு அரிசோனன்
குழந்தைகளுக்கு அதிகபளு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே வேடத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் நடித்தனர். அனைவரும் தட்டுத்தடுமாறியல்ல — அழுத்தம்திருத்தமாகச் செந்தமிழில் கடினமான உரையாடல்களை உணர்வுடன் வெளிக்கொணர்ந்தது நாடகத்தின் சிறப்பம்சமாக — பொன்மலரின் மணமாகப் பரிமளித்து, பார்ப்போரை மகிழ்வில் திக்குமுக்காடவைத்தது.

யார் திறமையான அறிவாளி?


மறவன்புலவு சச்சிதானந்தன்
தேமதுரத் தமிழோசை பூமிப் பந்தெங்கும் கேட்கிறது. கத்தியின்றி இரத்தமின்றிச் சூரியன் மறையாத உலகப் பேரரசை நடத்துகிறாள் தமிழ்த் தாய். சூரியன் உதிக்க உதிக்க, அந்தந்த இடங்களில் திருப்பள்ளியெழுச்சி கேட்கிறது. அனைத்துலக நாள்கோடு கடந்ததும், பிஜி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் தமிழ் கேட்கும். நெடும்பாகை ஒவ்வொன்றாகக் கடக்கையில் அந்தந்த நாட்டில் கேட்கும். ஒரு சுற்று முடிந்து அனைத்துலக நாட்கோடை அண்மிக்கையில் அமெரிக்க மாநிலத்தின் அவாய்த் தீவில் கவ்வை ஆதீனத்தில் தமிழில் அதே திருப்பள்ளியெழுச்சி கேட்கும்.

நின்மாலியம் – 4


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
கயவர் இறைவனிடம் பெறும் பேறு அவர்களுடைய மதியை மயக்கி அழிவையே தரும் எனக் கூறிவிட்டு, இறைவனின் வேற்றுமை பாராட்டாத கருணையின் மகிமையையும், பேறுபெற்றவன் பிழைசெய்யும்போது அவனைத் தண்டித்துத் திருத்தும் மகிமையையும் போற்றுகின்றார்.
இறைவன் பேரருளுடன் கண்டாரைக் கொல்லும் நஞ்சினை’உண்டு, அவர்கள் எரிந்துவிடாமல் காத்தான். பிறரை எரியாமல் காத்த அவனே தேவதேவன். உலகினைக் காப்பாற்றிவரும் பெருங்கருணையாளர் அடையும் கொடிய தோஷமும் அவர்களுக்குப் பேரழகாகவே திகழும்.

ராமாயி


மறுபகிர்வு நன்றி: வலம் மாத இதழ்
ஒரு அரிசோனன்
“கட்டின பொண்சாதியே ஆம்பிளையே இல்லேன்னது இவனை என்னவோ செஞ்சுட்டுதுங்க. அதுலேந்து இவன் வேட்டிய அவுத்துத் தலைல கட்டிட்டு வெறும் கோவணத்தோட அலயறானுங்க. ஒரு எடத்துல நிலச்சு வேலை செய்யறதில்லை. எப்படியோ நாலைஞ்சு வருசம் காலம் தள்ளீப்புட்டோம்.”

நின்மாலியம் – 3


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
திருமாலும் பிரமனும் தம்முள் யார் பெரியவர் என்று பூசலிட்டுக் கொண்டனர். அப்பொழுது அவர்கள் நடுவில் சிவபிரான் பேரொளிப் பிழம்பாகத் தூண்போல் தோன்றுகிறார். அப்பிழம்பின் அடியையும் முடியையும் யார் காண்கின்றாரோ அவரே பெரியர் அசரீரி உரைக்க, இருவரும், அன்னமாய் விசும்புபறந்து அயன் முடிதேடத் திருமாலும் பன்றியாய் மண்ணகழ்ந்து அடியையும் தேட முயல்கின்றனர்.

நின்மாலியம் – 2


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
சடமான இவ்வுலகம் ஒரு ஒழுங்குடன் இயங்கிவருகின்றது. பேரறிவுடைய ஒருவனால்தான் விசித்திரமான இவ்வுலகை இவ்வாறு படைத்து இயக்கமுடியும். எனவே, குடத்தைக் கண்டால், அதனைச் செய்தவன் ஒருவன் உண்டு என அறிதலைப்போல, ‘உள்ளதாய்க், காரியப்படுதலின், யாது உள்ளதாய்க் காரியப்படுவது, அது செய்வோனை உடைத்து, குடம்போலும்’