சொர்ணம் டீச்சர்


மீனாட்சி பாலகணேஷ்
அக்கம்பக்கத்துப் பெண்கள், மாமிகள், பாட்டிகள், குழந்தைகள் எல்லாம் தாத்தா வீட்டுக் கூடத்தில் குழுமியிருந்தார்கள். ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயம் – திருமணமாகியும் இன்னும் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்காத பெண் ஒருத்தியை அழைத்து, அவள்கையால் குழந்தையைத் தொட்டிலில் இடச்செய்வார்கள். நானோ குழந்தையைத் தூக்கிக்கொண்டு போய்விடுவார்கள் என்று பயந்து யாரையுமே தம்பிப்பாப்பாவைத் தொட விடவில்லை.

நான் யார்? -3


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி
“என்ன ஆண்பிள்ளை நீ? குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற வக்கில்லாத உனக்கு எதற்குக் கல்யாணம்? உனக்குப் பெண்டாட்டி ஒரு கேடா? பெற்ற பிள்ளைகளை ஒருவர் பின் ஒருவராகக் குடும்பத்தை விட்டுத் துரத்தி விட்டாயே. நீ ஒரு மனுஷனா? அரக்கன்!” இப்படி அவனுடைய மனைவி கொத்திக் குதறி ஏசியபோது மிகவும் நொந்து போனான்.

நான் யார்? – 2


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
“நீ ஒரு நாட்டுக்கு அரசன். நானோ காட்டுவாசி. நாங்கள் சமைத்த உணவை உனக்குக் கொடுத்தால் என்னைப் பாவம் பிடிக்கும். .நான் நரகத்துக்குப் போவேன் என்பது எங்கள் நம்பிக்கை.. பின் எப்படி நான் தொட்டுச் சமைத்த உணவை உனக்குக் கொடுப்பது?”

நான் யார்? – 1


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி
“செத்துத் தோலாகக் கிடக்கும் கீரியும் பாம்பும் உயிர்பெற்றுச் சண்டை போடுவதை நான் பலமுறை பார்த்து அலுத்துவிட்டேன். பெண் ஒருத்தியைக் கண்டதுண்டமாக்கிப் பின் மீண்டும் பொருத்தி உயிர் வருவிக்கப் போகின்றீரா? அதையும் பலமுறை பார்த்துவிட்டேன்!”

நின்மாலியம் – 9


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
முப்புரங்களை அழித்தோனே! கழிந்த பிறவிகளில் உன்னை வழிபடாத புன்மையை உடையேன்; அதனை இந்தப் பிறவியிலே செய்த பாவத்தாலே அறிந்தேன். ஆயினும் இப்பிறப்பில் உன்னருளைப் பெற்றுச் சீவன் முத்தன் ஆயினேன். எனவெ, எனக்கு இனிப் பிறவியில்லை. கடந்த பிறவியில் உன்னைப் போற்றாத அபராதமும் இனிப் பிறவியின்மையால் உன்னைப் போற்றும் வாய்ப்பின்மையாகிய அபராதமும் ஆகிய இரண்டனையும் பொறுத்தருள்க, தேவ தேவனே!

நின்மாலியம் – 8


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசுவாமி
பவமாகிய பிறப்பை அளித்தலினால் அவன் பவன். ‘நமோ
பவாய ச’ என்கின்றது ஸ்ரீருத்ரம். உலகின் உற்பத்திக்குக் காரணமாக உள்ளவருக்கு வணக்கம்
என்பது பொருள். சிவம் சம்பு பட்சத்தில் பவனாக (பிரமனாக)ப் பிரபஞ்சத்தைப் படைக்கின்றான்.
இச்செயலைச் செய்யும்போது இராசத குணம் சேர்ந்தவனாக இருக்கின்றான். செயல் படுதலாகிய தொழிலுக்குரிய
குணம் இராசதம்.படைத்த பிரபஞ்சத்தைத் துடைக்கும்போது (ஒடுக்கும்போது)
தாமதகுணமுடைய அரனாக, உருத்திரனாக உள்ளான். ‘ருத்ராய ச’ என்கிறது, ஸ்ரீ ருத்ரம். உலகை
அழவைக்கும் துன்பத்தைப் போக்குபவர் என்பது இதன் பொருள். உயிர்களின் வினையை அரித்தொழிப்பதனால்
அவன் அரன் எனப்படுகின்றான்.

நின்மாலியம் – 7


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
திருமாலின் வாழ்நாளீல் நூறு நான்முகன்கள் தோன்றி வாழ்ந்து மறைவர். நூறாவது நான்முகன் இறக்கும் காலத்தில் திருமாலும் இறப்பான். இறந்த தொன்னூற்றொன்பது நான்முகன்களின் தலையோடுகளையும், எலும்புகளையும், அவர்களுடைய நரம்புகளால் கட்டி மாலைகளாகத் தொடுத்து இறைவன் அணிவான். நூறாவது நான்முகன், அவனுடன் இறக்கும் திருமால் என்ற இருவரின் முழு எலும்புக் கூடுகளையும் இறைவன் தன்னிரு தோள்களிலும் விரும்பித் தாங்குவான்.

நின்மாலியம் – 6


முனைவர் முத்துக்குமாரசாமி
பல்லுயிர்களையும் படைக்கும் பிரமன். தன் மனத்தில் நினைத்த எல்லா அழகுகளும் வாய்ந்த திலோத்தமை என்னும் பெண்ணைப் படைத்தான். அவனால் படைக்கப் பட்டதனால் அப்பெண் அவனுக்கு மகளாவாள். அவளுடைய அழகில் மயங்கிய பிரமதேவன் அவளைக் கூட விரும்பினான். அவனுக்கு அஞ்சிய அத்திலோத்தமை பெண்மான் வடிவுகொண்டு தப்பி விரைந்தோடினாள். பிரமன் அவளைப் பற்றக் கலைமான் வடிவுகொண்டு தொடர்ந்தோடினான்.

நின்மாலியம் – 5


சிவபெருமான் தன்மேல் விஷ்ணுவுக்கு உள்ள மேலான அன்பை உலகுக்கு உணர்த்துவதற்காக, ஒருநாள் ஆயிரம் பூவில் ஒரு பூவினை மறைத்தார். ஒரு பூ குறைவதைக் கண்ட விஷ்ணு, தாமரைமலர் போன்ற தன் கண்ணினை எடுந்து இறைவன் திருவடிமேல் சாத்தினர். விஷ்ணுவின் பக்தியை மெச்சிய இறைவன், அவர் விரும்பியவாறு சக்கரம் ஈந்தனன்.

அரிசோனா தமிழ்ச்சங்கம்/தமிழ்ப்பள்ளி நடத்திய பக்த பிரகலாதன் நாடகம்


ஒரு அரிசோனன்
குழந்தைகளுக்கு அதிகபளு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே வேடத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் நடித்தனர். அனைவரும் தட்டுத்தடுமாறியல்ல — அழுத்தம்திருத்தமாகச் செந்தமிழில் கடினமான உரையாடல்களை உணர்வுடன் வெளிக்கொணர்ந்தது நாடகத்தின் சிறப்பம்சமாக — பொன்மலரின் மணமாகப் பரிமளித்து, பார்ப்போரை மகிழ்வில் திக்குமுக்காடவைத்தது.