நின்மாலியம் – 1


முனைவர் முத்துக்குமாரசாமி
சிவ அபராதத்திலிருந்து உய்யவும், மீண்டும் கந்தர்வ நிலைபெற்று ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் ஆற்றல்பெறவும், சிவபெருமானின் பெருமைகளைப் பாடித் தோத்தரிக்க விரும்பினார். ஆனால் பெருமானின் பெருமைகளை எடுத்துப் புகழும் ஆற்றல் தனக்கு இல்லையே என வருந்தினார். இறைவன் அருளால் சிவபரம்பொருளின் மகிமைகளை எடுத்துக் கூறித் துதிக்கத் தொடங்கினார்.

புராணகாலத்தில் நில ஆராய்ச்சி!


முனைவர் நா.கி. காளைராஜன்
மன்னன் மகாவிட்ணு உடனடியாக இரண்யாட்சதனை இப்பூலோக எதிரி எனப் பிரகடணம்செய்து அவனுக்கு மரணதண்டனை வழங்கப்படும் என அறிவித்தான். தான் வழங்கியஆணையை நிறைவேற்ற, முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர்களுக்குக் கீழே கடலின் அடியில் மிகப்பெரிய ஆய்வகம் அமைத்து அதில் இருந்த இரண்யாட்சதனுடன் மகாவிட்ணு போரிட்டான்

இலக்கிய இன்பம் – 4


மீனாட்சி பாலகணேஷ்
நான் உண்மையாகக் கூறுகிறேன் ஐயனே! எனக்கு எதுவுமே பொருட்டல்ல; நானும் என் மக்களும் உனக்கு ஊழியம் செய்வோம். உனக்கு உண்ணத் தேனும் தினைமாவும் உள்ளது; நாய் போலும் விசுவாசமான துணையாக நானிருக்கிறேன்; நீ திரிந்திடக் காடு உள்ளது. நீராடிப் பூசனைகள் செய்ய கங்கை உள்ளது அல்லவா? நான் இவ்வுலகில் உள்ளவரை உன்னை நன்கு பார்த்துக்கொள்வேன்; நீர் அமைதியாக இங்கு வாழலாம்

மல்லிகார்ஜுனம்


டாக்டர் ராஜாராம்
அர்ஜுனா என்ற வடமொழிச் சொல்லுக்கு மருதமரம் என்று தமிழில் பொருள்படும். ஸ்ரீசைலத்தில் அர்ஜுனா மரத்தில் மல்லிகைக்கொடி படர்ந்த நிழலில் ஈசன் தோன்றியதால் ஈசனுக்கு மல்லிகார்ஜுனர் என்ற பெயர் வந்தது….

வேதாந்தத் தெளிவே சைவசித்தாந்தம் – 8


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
நனவு, கனவு, சுழுத்தி என்னும் மூன்று அவத்தைகளும் அனுபவிக்கப்படும் உலகமும் அதே ஆத்மாவில் ஏற்றி வைக்கப்படும்பொழுது ‘ஈச்வரன்’ என்ற தத்துவம் வெளிப்படுகின்றது.
உடம்பாகிய உபாதியில் இன்ப-துன்ப அனுபவம் பெறும் ஆன்மா, ஒருநிலையில் விவேக ஞானத்தால் தன்னைத் தானே பிரம்மம் எனக் காணும் என்பர். தன்னைப் பிரம்மம் என்று அறிவதே முத்தி என்று இவர்கள் கூறுவர்.

சைவ சித்தாந்திகள் இதனை ஆன்மதரிசனமே அன்றிச் சிவப்பிரம தரிசனமாகாது என்பர்.

இந்துப் பண்டிகைகளை ஏன் பழிக்கிறார்கள்?


மறுபகிர்வு: நன்றி: தமிழ் ஹிந்து இணையதளம்
ஒரு அரிசோனன்
இந்துக்களின் பண்டிகை எனில் [வருடப்பிறப்பு, சிவராத்திரி, தீபாவளி, கோகுலாஷ்டமி, பிள்ளையார் சதுர்த்தி, இன்ன பிற] அப்பண்டிகை ஏன் கொண்டாடப் படக்கூடாது என்று பெரிதாக வாதங்கள் கிளம்புகின்றன. இப்படிச் செய்யப் பேச்சுரிமை இருக்கிறது என்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். ஆனால் இப்படிச் செய்து எதைச் சாதிக்கிறார்கள் இவர்கள் – இந்துக்களின் [அவர் சைவரோ, வைணவரோ, சாக்தரோ, முருகனை வழிபடுபவரோ, எப்படித் தம்மை அடையாளம் காட்டிக்கொள்பவரோ, யாராக இருப்பினும்] பெரும்பான்மையினரின் மனதைத் துன்புறுத்துவதைவிட?

கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டில் 99 பூக்கள் -25


முனைவர் இரா. இராமகிருட்டிணன்
மணம் கமழும் அகிற் புகையும், சந்தனப் புகையும் ஒருங்கு மணக்கின்ற கருமணலைப் போன்ற கரிய கூந்தல் என்பதை, ‘கமழ்அகில், ஆரம்நாறும் அறல்போல் கூந்தல்’ என்று குறுந்தொகை (286:2-3) காட்டுகின்றது. வையை நீர் கொண்டுவந்த வயிரம் பாய்ந்த சந்தனக் கட்டையினது புகையினால் சுற்றப்பட்ட, மாலையணிந்த அழகிய மார்பு என்பதை, ‘புனல் தந்த காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின்’ எனப் பரிபாடல் (9:27-28) குறிப்பிடுகிறது.

சீரடி சாயிபாபா புராணம் -3


மயூரகிரி சர்மா
கைத்தடி ஒன்றோடெளிய
கந்தலாம் ஆடை களும்
பத்திசெய் செங்கல்லும்
பாபாவின் உண்மையாகும்
எத்தனை பணம் வரியம்
எளியவர்க்கவற்றை அன்றே
சித்தமுவந்தளிப்பதே
சாயியின் செய்கை ஆகும்

வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவசித்தாந்தம் – 7


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
அதர்மத்தை வெல்ல, கண்ணன் அதர்ம வழியை மேற்கொண்டதைப்போல், பவுத்தர்களின் சூனியவாதம் கணபங்கவாதம் போன்றவற்றை எதிர்கொள்ள, அக்கருத்துக்களை உள்வாங்கி உருவாக்கப்பட்டது, பிரம ஆன்மவாதம்.
நனவு, கனவு, சுழுத்தி இம்மூன்று நிலைகளையும் அனுபவிக்கும் ஆன்மா தன்னைத்தான் அனுபவித்தல் இல்லை என்னும் மாண்டூக்கிய காரிகை உரையில் கூறப்படும் உவமைக்குச் சரியான பொருளை விரித்துச் சிவஞானபோதம் கூறுகிறது.

சீரடி சாயிபாபா புராணம் -2


நீர்வை மயூரகிரி சர்மா
நாடிய அடியார்க்கெல்லாம்
தேவனார் அன்னதானம்
திறமொடு சமைத்தளித்து
பூவடி பதியச்சென்று அன்பில் பகிர்ந்தனர் பலகாலம்.
சூலபாணியாம் சுந்தரேசுவரர்
சீரடிகளே சிந்திக்கும் அந்தணன் மூலமாய தன் இறைவனை மூர்த்தி சாயி வடிவில் கண்டான்:

கபிலரின் குறிஞ்சிப் பாட்டில் 99 பூக்கள் – 24


முனைவர் இரா.இராமகிருட்டிணன்
நறுமணமுள்ள பூக்களைத் தரும், பசுமையான அழகிய பெரிய கொடியான குருகு தற்காலத்தில் குருக்கத்தி என்றும்,. மாதவி என்ற வடமொழிப் பெயராலும் வழங்கும்.
பீர்க்கம் பூ என நச்சினார்க்கினியரால் குறிப்பிடப்படும் இப்பூ பீரை, பீரம், பீர், பீர்க்கு என்றெல்லாம் வழங்கப்படும். பாழிடங்களிலும், வேலியோரங்களிலும் படர்ந்து வளர்கின்ற பொன்போன்ற நிறத்தை உடைய இம்மலர் வாடைக் காலத்திலும் மலரும்.