“பொன்னியின் செல்வனின் தமிழ்க்கனவு” புதினம்


ஒரு அரிசோனன் எழுதிவரும் ‘பொன்னியின் செல்வனின் தமிழ்க்கனவு’ புதினத் தொடர் வாரமிருமுறை கல்கி இணையத்தில் வெளிவருகிறது. தொடர்ந்து படிக்க, அல்லது முதலிலிருந்த படிக்கக் கீழ்க்கண்ட சுட்டியைச் சொடுக்குங்கள். படித்துக் கருத்துப் பதியுங்கள், உலகத் தமிழ் விண்மீன்களே!

பொன்னியின் செல்வனின் தமிழ்க்கனவு


ஒரு அரிசோனன் எழுதிவரும் ‘பொன்னியின் செல்வனின் தமிழ்க்கனவு’ இரண்டாம் பாகம் கல்கி இணையத்தில் வெளிவருகிறது. புதினத்தில் பொன்னியின் செல்வன் இராஜராஜ சோழனையும், மற்ற வரலாற்று நாயகர்களையும் சந்தித்துத் தமிழன்னையுடன் பயணியுங்கள்.

பொன்னியின் செல்வனின் தமிழ்க்கனவு


ஒரு அரிசோனன் எழுதும் புதினம் கல்கி இணையத்தில் ( http://www.kalakionline.com )தமிழ்ப் புத்தாண்டில் தொடங்குகிறது. படித்து கருத்துப் பதியுங்கள், உலகத் தமிழ் விண்மீன்களே!

தெய்வம் தெளிமின் ! தெளிந்தோர்ப் பேணுமின் !!


சங்க இலக்கியம் ஆன்மிகம் பகிரத் தவறவில்லை; பக்தி இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்தை ஒதுக்கவுமில்லை. ’உருத்திரன்’ எனும் பெயரோடு பல சங்ககாலப் புலவர்கள். சிவபிரானைப் பிறங்குநீர் சடைக்கரந்தான், காரியுண்டிக் கடவுள், விரி இணர்க்கொன்றையம் பைந்தார் அகலத்தன், நீல மேனி வாலிழைபாகத் தொருவன், மழுவாள் நெடியோன் என்பதான பல பெயர்கள் கொண்டு குறிப்பதோடு அந்த மகாசங்காரக் கடவுளை “கொலைவன்” எனவும் சொல்கிறது. சமண நூலான சீவக சிந்தாமணி சாம வேதம் பற்றிய குறிப்பைத் தருகிறது.

2021 பொதுப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!


உலகத் தமிழ் விண்மீன்களுக்குத் தாரகையின் 2021 பொதுப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்! வரும் ஆண்டு நோய்நொடியின்றி, அமைதி நிலவும் ஆண்டாகத் திகழ்வதாக! +