நியூசிலாந்து பயணநினைவுகள் — 1


முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி —
தம் நாட்டில் நிலவிய துன்பமயமான உள்நாட்டுக் கலவரங்களிலிருந்து தப்பிக்க விரும்பிய அவர்கள், நகாயுவே கூறிய நெடுந்தொலைவிலுள்ள,- மக்கள் வாழாத அத்தீவுகளுக்குச் சென்று குடியேற முடிவு செய்தனர். அங்கு இயற்கையில் கிடைக்கும் உணவுகள், மதிப்புயர்ந்த பச்சைக் கற்கள், பிறசெல்வங்கள் முதலியன பற்றி நகாயுவேயிடமிருந்து அறிந்த செய்திகள் அவர்கள் எண்ணத்திற்கு ஊக்கமூட்டி விரையச் செய்தன.

Advertisements

கச்சியப்ப முனிவரின் காஞ்சிப்புராணம் — 6


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
“தேன்சிந்தும் நறுமணமலரை அணிந்த மயில்போன்றவளே! பிணிப்புத் தளர்ந்து அலர்ந்த மலர்களும், தளிரும், மணங்கமழ்ந்து, பூங்கொம்பினை நறுமணமலர்க்கொடி தென்றல்வீச வந்து தழுவி அசைவது தலைவரொடு மடமகளிர் நிகழ்த்திடும் கலவியைத் தோற்றுவதைப் பார்.
“வெற்றிகொள்ளும் வில்லும், பிறையும் ஏங்குமாறு விளங்கும் அழகிய நுதலை உடைய உமையே! தென்றலில் அசையும் தேன்கமழும் மலர்க்கொடியின் அருகில், பூங்கொம்புகள் வளைந்து ஆடுவது, ஊடிய மங்கையரைக் காமம் ததும்பிய மைந்தர்கள் குனிந்து, காலில் பணிந்து, ஊடல் தணிப்பதைப்போல இருப்பதைப் பார்!

கச்சியப்ப முனிவரின் காஞ்சிப் புராணம் – 5


முனைவர் கோ.ந. முத்துக்குமாரசாமி
வலிய கையில் தாங்கும் வில்லிலிருந்து தொடுக்கும் மலர்க்கணைகள் முற்றிலும் தீர்ந்து விட்டன. நீர்த்துறைகளில் வெண்மையான சங்குகள் மணி சொரியும் வயல்களில் சுரும்பும், பொய்கையில் பல்வகைப்பூக்களும் முழுவதும் எய்து முடிந்தமையால் அற்றுப் போய்விட்டன. எய்யக் கணையில்லமல் போய்விட்டமையால் மன்மதனும் தோற்றான்.
கருப்பினந் கரும்பு வில்லினனாகிய மன்மதன். போருக்குப் பின் தோற்ற அர்சர்கள் வென்றவனுக்குத் திறைசெலுத்துவர். அதுபோல, கோங்க மரங்கள் பூத்தன, அவ்வாறு பூத்திருந்தமை மன்மதன் அலங்கரிக்கப் பட்ட தேரினைத் திறையாக நிறுத்தியதை ஒத்திருந்தது.

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 8


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 8 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி http://wp.me/P4Uvka-hn  சுந்தரன் நட்பு ஏழிசை இன்றமிழ் வெள்ளை யானையின் மேலூர்ந்து திருக்கயிலை செல்கின்றபொழுது வன்றொண்டர், தமக்குத் தம்பிரான் செய்த கருணையை நினைந்து வியந்து, “தானெனை முன்படைத்தான்” எனுந் தமிழ் மாலையைப் பாடிக் கொண்டே திருக் கயிலைத் திருமலையின் தென்திசைத் திருவாயிலினை வந்தடைந்தார். ************************

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 7


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 7 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி சுந்தரன் நட்பு http://wp.me/P4Uvka-gW  தோழமை பற்றி நிகழ்ந்த அருட்டிறம். தம் தோழராகிய நம்பிக்குத் தாமே பொருள் கொடுக்கும் நட்புரிமை உடையோம்; பிறருக்கு அந்த உரிமை இல்லை; ஆரூரர் தம்மிடமிருந்தே பொருள்களைப் பெற வேண்டும் எனத் தம்பிரான் திருவுளம் கொண்டார்  கொண்டார் போலும். ******************

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 6


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 6 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி சுந்தரன் நட்பு http://wp.me/P4Uvka-gH  அம்மையாரின் அருஞ்செயல் சுற்றி நின்ற அனைவரும் கதறினர். கலிக்காமருடைய மனைவியார், கணவருடைய உயிரைப் போக்கிய உடைவாளினாலேயே தம்முடைய உயிரையும் மாய்த்துக் கொள்ள எத்தனிக்கும் எல்லையில் , நம்பியாரூரர்  மாளிகைக்கு வந்துவிட்ட செய்தி கிட்டியது. “ஒருவரும் அழுதல் செய்யாதொழிக” என்று உரைத்த அம்மையார், பரிசனங்களை ஆரூரரை எதிர்கொள்ள ஆயத்தம் செய்யும்படிப் பணித்தார். அவர்களும் திருவாயிலில் தீபம், பூரணகும்பம்,ஆகியவற்றை வைத்து , மலர்மாலைகளையும் தொங்கவிட்டு ஆரூரரை…

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 4


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 4 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி சுந்தரன் நட்பு http://wp.me/P4Uvka-go   செய்ய சேவடியின் சீற்றம் புகழ்மிக்க வேளாண்குடியிற் பிறந்து திருமணம் வேண்டாது, கன்னிமாடத்திருந்து கொண்டு, திருவொற்றியூர்ப் பெருமானுக்குத் திருத்தொண்டு செய்து வாழ்ந்தவர் சங்கிலியார் என்னும் மாதரசி. (இவர் முன்னம் கயிலை நந்தவனத்தில் ஆலாலசுந்தரர் நந்தவனத்தில் கண்ணுற்றுக் காதலித்த மகளிர் இருவரில் மற்றொருவரான அனந்திதை) திருவொற்றியூரில் நம்பியாரூரர் இவரைத் திருவருளின்வழி கண்டு காதல்    வயப்படுகின்றார்; நடுநின்று இருவரையும் சேர்த்து வைக்க இறைவனை வேண்டுகின்றார்.

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 5


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 5 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி சுந்தரன் நட்பு http://wp.me/P4Uvka-ge  பரவையாரின் ஊடல் தம்முடைய வரவை அறிவிக்க, நம்பியாரூரர் தம் பரிசனங்களைப் பரவையார் திருமாளிகைக்கு அனுப்பினார். அவர்கள் மீண்டு வந்து, திருவொற்றியூரில் ஆரூரர் சங்கிலியாரை மணந்த செய்தியெல்லாம் அறிந்த பரவையார் கடுஞ்சினத்துடன் இருப்பதாகவும், அங்கு உள்ளார் தம்மைப் புறந்தள்ள மாளிகையினுள் செல்ல முடியாமல் மீண்டோம் என்று தெரிவித்தார்கள். *******************

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 3


அடிமைத்  திறனே அன்பாக – 3 முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி http://wp.me/P4Uvka-eH   இறைவன் தம்மைத் தோழமை தருதல் ஆரூரரும் திருத்தொண்டர்களை வணங்கி அவர்களை நோக்கிப் ‘புத்தடியனாம் என்னையும் உங்கள் இறைவன் ஆட்கொள்வனோ’ எனக்கேட்குமாறு, “கரையுங் கடலுமலையும் காலையும் மாலையும் எல்லாம் உரையில் விரவி வருவான் ஒருவன் உருத்திர லோகன் வரையின் மடமகள் கேள்வன் வானவர் தானவர்க் கெல்லாம் அரையன் இருப்பதும் ஆரூரவர் எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்” என்று வினவியவாறே திருக்கோவிலினுட் சென்று வணங்கினார். *******************************

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 2


முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி சுந்தரன் நட்பு http://wp.me/P4Uvka-dK   திருமணத்தில் தடுத்தாட்கொளப் பெறுதல் திருமணப் பருவத்தில் புத்தூர் சடங்கவி சிவாச்சாரியார் திருமகளாரை  மணம்பேசித் திருமணநாளும் குறித்தனர். திருமணத்தன்று இறைவன் கிழவேதியர் கோலத்தில் வந்து நம்பியாரூரைத் தம் அடிமை என்றும், அடிமையாகிய அவர் ,தனக்கு அடிமைப் பணி செய்யவேண்டும் எனவும்  வல்வழக்கிட்டான். ***********************

அடிமைத் திறனே அன்பாக – 1


முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி http://wp.me/P4Uvka-d7   சுந்தரன் நட்பு சம்பந்தர் பேரறிவும் வாகீசர் தந்துறவும் நம்பியாரூரன்தன் நட்பினையும்– அன்புருவாம்   திண்ணனார் பேரன்பும் சிறுத்தொண்டர் பத்தியையும் அண்ணலே எற்கீந் தருள். ஆட்பாலருக்கு அருளும் வண்ணம் இறைவன் அடியவர்களுக்கு அருளும் முறைகளுக்கு அளவேயில்லை. யாருக்கு எப்படி அருளவேண்டும் என்பதை அவனேஅறிவான்; அப்படி அருளுவான். தேவாரத் திருமுறைகள் அருளிய ஆச்சாரியர்களை ஆட்கொண்டதும் அந்த முறையில்தான். திருஞானசம்பந்தருக்கு  ஞானப்பாலைக் கொடுத்து  மகனாக ஆட்கொண்டான். அப்பருக்குச் சூலைநோய் கொடுத்து அடியவராக ஆட்கொண்டான். நம்பியாரூரைப் பழையவோலை காட்டி அடியனாகவும்…

சங்க இலக்கியமும் திருமுறைகளும் – 4


முனைவர் கோ.ந.முத்துக்குமாரசுவாமி http://wp.me/P4Uvka-a1 சங்க இலக்கியமும் சைவதத்துவமும்: சங்க இலக்கியங்களில் உலகு ,உயிர், வினை, ஊழ் , இறை முதலிய தத்துவப் பொருள்களின் சிந்தனை வளர்ச்சியே சைவ சித்தாந்தம் என மேம்போக்காகப் படிப்பவர்க்கும் விளங்கும். சைவதத்துவத்தில், ‘உலகம்’ கானல் நீர்போல போலித் தோற்றமோ, முயற்கொம்பு போல இல்பொருளோ அன்று. உலகம் தோற்றக் கேடுகள் உள்ள உள்பொருளே. சங்க இலக்கியங்கள் உலகத்தியற்கையினை, “மன்னா வுலகம்”(புறநா 165), “நில்லா வுலகத்து நிலைமை தூக்கி” (பெரும்பாண் 466) எனக் கூறுதல் காண்க.…